EMDR

Welke klachten kun je met EMDR behandelen?
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het staat bekend als de meest werkzame vorm van traumatherapie. Denk bij psychotrauma’s aan schokkende, traumatische gebeurtenissen, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Die kunnen diep ingrijpen in je leven en de herinneringen daaraan blijven soms nog lange tijd opdringen. Je kunt last krijgen van nachtmerries, flashbacks, schrik- of vermijdingsreacties. Er kan dan een zogenaamde posttraumatische stress-stoornis (PTSS) ontstaan. Maar je kunt ook andere klachten ontwikkelen, die in eerste instantie niet direct met deze gebeurtenissen in verband worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan chronische pijn, depressies, eetstoornissen, verslavingen of relatieproblemen.

Hoe werkt het?
Tijdens de therapie wordt je gevraagd terug te denken aan de betreffende schokkende gebeurtenis. Tegelijkertijd krijg je een ‘afleidende stimulus’. Dat kunnen handbewegingen zijn of bijvoorbeeld een tikkend geluid via een koptelefoon. De combinatie van het denken aan de gebeurtenis en de aandacht die de stimulus vraagt, zorgt ervoor dat je natuurlijke verwerkingssysteem wordt geactiveerd. Daardoor zul je na verloop van tijd de gebeurtenissen beter gaan verwerken.

EMDR is ontwikkeld door dr. Francine Shapiro (1949-2019), psycholoog, Mental Research Institute van Palo Alto in Californië. Deze YouTube film geeft een goede uitleg van EMDR.

Bij welke klachten is Brainfood EMDR geschikt?
Brainfood EMDR is geschikt voor klachten die hun oorsprong hebben in een traumatische gebeurtenis. Als het gaat om een eenmalige kortdurende traumatische gebeurtenis, zijn na enkele behandelingen de klachten meestal zo goed als verdwenen. Bij langdurig of complex trauma duurt de behandeling langer.

De volgende klachten kunnen het resultaat zijn van een psychotrauma en zijn daarom geschikt om te behandelen met EMDR:

  • Nachtmerries
  • Flashbacks
  • Schrik- of vermijdingsreacties
  • Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)
  • Chronische pijn
  • Depressies
  • Eetstoornissen
  • Verslavingen
  • Relatieproblemen

Voor wie is het geschikt?
Een EMDR-behandeling is geschikt voor iedereen die een psychotrauma heeft opgelopen en daar blijvend herinnering aan houdt en die zorgen voor uiteenlopende klachten. De behandeling kan zowel face to face als met behulp van videobellen worden uitgevoerd.

Filmpjes over neurofeedback
Onderstaand filmpje is een voorbeeld van een atleet die gebruik heeft gemaakt van neurofeedback-.

 

Vragen of informatie?
Neem gerust contact met ons op via het contactformulier